ספרים מומלצים

“חשוב והתעשר” – נפוליון היל

“ארבע ההסכמות” – חחחח

“חוכמת המשפחה” – רובין שארמה